#intervju

Во сеќавање на Нада Лер-Софрониќ
Наташа Бошкова – правно зајакнување на маргинализираните заедници
Енисе Демирова – за подобра состојба на Ромките во Македонија
Васка Мојсовска – желбата да се борам за правата на руралните жени ми се појави уште од рани години
From gunpowder to oil on canvas – the journey of Ruzica Josifovska
Irena Popovska: PRKOS je cvijet, ali i pozitivni inat
In the 21st century, I believe the Roma are the planet’s leading social, ecological and technological futurists
Еден „клик“ може да уништи цел живот: Интервју со Дина Дума
Humor kao olakšanje, apsurd kao ilustracija stvarnosti
И понатаму живееме во тврдокорен патријархат | интервју
Top