#menstruatsija

Ајде да зборуваме за менструација на ППЖ со Period Skopje
Истражување за состојбата со менструалната правда во Република Северна Македонија
5 начина за справување со „оние денови“ без никој да знае
Changes in the perception of menstrual poverty in North Macedonia and Croatia
Реакција: Неопходни се конкретни мерки за намалување менструална сиромаштија
Top