Што всушност значи забраната за абортус после шестата недела