FIRSTBORN GIRL #8

FIRSTBORN GIRL #8

The festival Firstborn Girl will be held this year too! Make...
Васка Мојсовска – желбата да се борам за правата на руралните жени ми се појави уште од рани години
Енисе Демирова – за подобра состојба на Ромките во Македонија
Early career women in research environments: the agony of social capital
FIERCE WOMEN WOW CARDS – CALL FOR ARTISTS
Наташа Бошкова – правно зајакнување на маргинализираните заедници
Во сеќавање на Нада Лер-Софрониќ
Top