Осврт кон 2021

Осврт кон 2021

Годинава беше мачна и тегобно развлечена. Затоа ја користевме секоја укажана можност да го крепиме стекнатиот интернет и физички простор...
„Причина за смрт“: Поетична аутопсија на фемицидот низ историјата
FIRSTBORN GIRL #9
Announcement

FIRSTBORN GIRL #9

Thursday 06/10 19:00 // YCC plateau

Од мое гледиште - обука за критичко феминистичко пишување на Прво па женско#9
ПРВО ПА ЖЕНСКО performance platform: REHEARSING FEMINIST FUTURES
Joint statement of Women Human rights activists from the Balkan region toward Gender based violence on the internet
Вибратор за култура
Top