Низ креативниот процес со Ангела Стојановска и Јована Зајкова

Низ креативниот процес со Ангела Стојановска и Јована Зајкова

Трансформацијата на изведувачката програма на Фестивалот за феминистичка култура и акција ПРВО ПА ЖЕНСКО во платформата за изведувачки уметности ИСПРОБУВАЊЕ...
Card game Fierce Women got it’s first expansion - WoW Cards
Абортусот е неопходна здравствена услуга за жените и за време на пандемиска криза
Thresholds Of No-Body In Particular
MEET FIERCE WOMEN WOW CARDS ILLUSTRATORS
In the 21st century, I believe the Roma are the planet’s leading social, ecological and technological futurists
Ајде да зборуваме за менструација на ППЖ со Period Skopje
Top