#publikatsija

„Слободни да бидеме себеси“
Мара Нацева Миланова-Анка, наша партизанка!
Нашиот пат: 25 женски приказни од историјата
Вера Ацева - Доста
"Mother is a bitch" - промоција на уметничка книга на Шејла Камериќ
„ПРЕОБРАЗБИ има многу: архива на искуства и промислувања за создавањето на перформансот „Мачката Елеонора“
Top