Прво па женско #11

Во новата деценија од постоењето на нашето ПРВО ПА ЖЕНСКО, зачекоруваме со зборовите на Одри Лорд: Индината на Земјата веројатно зависи од вештината на жените да идентификуваат и развијат нови дефиниции за моќта и нови начини за поврзување преку различностите.“

Програмата на единаесеттото ПРВО ПА ЖЕНСКО го слави интерсекцискиот феминизам за да нѐ поттикне заедно да смислиме можни дефиниции за новиот, поправеден свет зашто старите дефиниции не ни беа од полза, ни нам, ни на Земјата што нѐ крепи*.“

Здружени во различностите, отфрлајќи ги старите структури на угнетување, нудиме алтернати за нов соживот.

Не знаеме дали ќе успееме, 

Но отаде историјата, 

продолжуваме да трагаме по нови и повозможни среќавања.

 ППЖ11 почнува на 13.05. со перформансот „Extima: Плодна почва“ на Оља Грубиќ, а интердисциплинарната програма на Фестивалот која вклучува изложби, промоции, концерти, филмски проекции, перформанси… ќе трае до крајот на годината за да среќавањата бидат вистински прилики за запознавање, размена и поврзување преку различностите.

Во текстот се користени цитати од Lorde, Audre (1984). “Age, Race, Class and Sex – Women Redefining Difference” (Paper delivered at the Copeland Colloquium, Amherst College, April 1980). In: Sister Outsider. Essays and Speeches. Freedom, California: The Crossing Press, pp. 114-123

 

ПРВО ПА ЖЕНСКО е поддржан од Амбасадата на Шведска во Скопје, Фондацијата Kvinna till Kvinna, Sigrid Rausing Trust, Equality Fund и Министерството за култура.