„Гол живот“ - перформанс на Оља Грубиќ (ВиаНегатива, Љубљана)

Голите женски фигури бараат место во публиката, на сцената, покрај ѕидовите во просторот. Рендањето зеленчук има централна улога во перформансот: изведувачките рендаат моркови, тиквички и краставици во сексуално обележани положби. Жената е претставена како домаќинка и сексуален објект во еден чин, а во исто време, фрагменти од менталниот тек на изведувачот се расплетуваат паралелно со звукот. Перформансот е концепт и идеја на Оља Грубиќ. 

„Гол живот“ нѐ повикува да размислиме што значи да се биде вид на живо суштество во светот, да се има тело, услови за постоење, можност за живот? Идеологијата не е решение. Животот е надвор од тоа. Преку поетскиот јазик, „Гол живот“ ја визуелизира интимноста на животното присуство на човечкото тело и динамиката помеѓу неговото физичко, ментално и емоционално постоење.

По секоја изведба, изведувачките го запишуваат својот тек на мисли којшто им се појавил за време на сцената со рендање зеленчук.

 

„ГОЛИ МОНОЛОЗИ“

Идеја и концепт: Оља Грубиќ

Изведувачки: Оља Грубиќ, Анита Вах, Кристина Алексова, Нина Горопечник, Барбара Куковец и Ена Курталиќ.

Музика: Едуардо Раон; содржи и фрагменти од делата на Густав Малер: “Das Lied Von Der Were – Der Abschied“ и “C. P. E. Bach: Solfeggietto“

Визуелен дизајн: Оља Грубиќ

Уметнички насоки: Бојан Јаблановец

Продуцент: Шпела Трошт

Продукција: Виа Негатива