Втора изведба на МАЧКАТА ЕЛЕОНОРА

Втора изведба на МАЧКАТА ЕЛЕОНОРА

Втора изведба на перформансот развиен во рамки на платформата за...
Платформа за родова еднаквост: Уште еден фемицид поради непостапување на институциите
За изведувачката програма на ППЖ11
Јасна Жмак: Од театарот треба да очекуваме повеќе
𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐦𝐲 𝐭𝐫𝐮𝐭𝐡, 𝐭𝐞𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬 | Јасна Жмак
ЖЕНИ ЗАД ПУЛТОТ: отворен повик за диџејска работилница
Избран колектив за платформата ИСПРОБУВАЊЕ ФЕМИНИСТИЧКИ ИДНИНИ 2.0
Top