„ПРЕОБРАЗБИ има многу: архива на искуства и промислувања за создавањето на перформансот „Мачката Елеонора“

„ПРЕОБРАЗБИ има многу: архива на искуства и промислувања за создавањето на перформансот „Мачката Елеонора“

Публикацијата „ПРЕОБРАЗБИ има многу: архива на искуства и промислувања за...
Прво па женско #11
Кој му даде на Владиката концесија за телевизија да ги „забавува“ граѓаните со опасна, погубна и отровна идеологија против жените?
Зошто 8 Март? - Предавања и работилници
Осврт кон ПичПрич „Бев сама“
Пријави се на ФЕМ 101.03
Тиииит!Инк. објавува: Барање за прибирање понуди за ревизорски услуги
Top