НЕ ПРИФАЌАМЕ КРАТЕЊА ВО БУЏЕТОТ ЗА КУЛТУРА
Скопје Прајд 2022
„Гол живот“ на Оља Грубиќ и Виа Негатива и забава со Џано Куч - фото-галерија на Соња Ставрова
Хуморот како олеснување, апсурдот како илустрација на стварноста
„Гол живот“ - перформанс на Оља Грубиќ (ВиаНегатива, Љубљана)
Извештај во сенка за имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство во Северна Македонија
Top