Фемоар

Абортусот е неопходна здравствена услуга за жените и за време на пандемиска криза

Ничии прагови конкретно

ЗАПОЗНАЈ ГИ ИЛУСТРАТОР(K)ИТЕ НА FIERCE WOMEN WOW КАРТИТЕ

Верувам дека во 21 век, Ромите се водечки, општествени, еколошки и технолошки футуристи на Земјата

Ајде да зборуваме за менструација на ППЖ со Period Skopje

Скопје 2020 (ж.) со Ивана Драгшиќ

Femoir

Продукција

Скопје, лично со Небојша Вилиќ и Звездан Георгиевски декември 2014

СКОПЈЕ, лично со Оливер Митковски и Љупа Ангелов декември 2014

Скопје, лично со Ивана Драгшиќ и Елизабета Пољоска декември 2014

СКОПЈЕ, Лично - Трејлер | EN декември 2014

СКОПЈЕ, Лично - Трејлер | MK декември 2014

Проекти

Крај за менструална сиромаштија јуни 2020

Жени за Жени (WoW) ноември 2019

Матка - Платформа за слободен пристап до легален абортус февруари 2014

Страв од феминизам? јули 2015

Top