МЕНСТРУАЛНА ПРАВДА | Промоција на студија и дискусија

МЕНСТРУАЛНА ПРАВДА | Промоција на студија и дискусија

Што претставува „менструалната сиромаштија“? Колку од нашите сограѓанки кои менструираат имаат пристап до средства за менструална хигиена? Бесплатни средства за...
Енисе Демирова – за подобра состојба на Ромките во Македонија
Жените во научно-истражувачката работа: агонијата на социјалниот капитал[1]
Повик за уметници за FIERCE WOMEN WOW CARDS
Наташа Бошкова – правно зајакнување на маргинализираните заедници
Во сеќавање на Нада Лер-Софрониќ
Пич Прич онлајн
Најава

Пич Прич онлајн

Петок 15.05 20:00 // https://www.facebook.com/peachpreachmk/

Top