Инфо

Година

2014

Дата/Време

Петок 07.03 18:00

Место

Фоаје на кино Фросина на кат

Земји учесници

MK | MK | MK | MK |

Учесници

Магор

Магор


Темплум

Темплум


Академска Книга

Академска Книга


Или-или

Или-или


Ар тисти

Синопсис

ФЕМ Книжарница

ФЕМ КНИЖАРНИЦА

Pop-up книжарница со литература од областа на родовите и културните студии, феминизмот, човековите права. Катче за читање и размена на впечатоци, прилика на едно место да ги најдете претставничките на женското писмо, женската проза и поезија од Македонија и од светот. Издавачки куќи: Табахон, Слово, Сигма Прес, Или-или, Темплум, Магор, Фабрика књига, Академска книга и Блесок

Top