Инфо

Година

2015

Дата/Време

Петок 06.03 18:00

Место

Галерија МКЦ

Земји учесници

MK |

Учесници

КУЛА

КУЛА

„Кула“ е отворено место за споделување на креативни и уметнички содржини, а воедно цели кон поттикнување на нови иницијативи во...

Повеќе

Ар тисти

Синопсис

ИНСТАЛАЦИЈА ВО ПРОСТОР | Девојките од Кула

Предмет: „Што е она што го прави денешниот дом толку различен, толку привлечен во 2015та?“
Колективот Кула овој пат се претставува само со неговата „понежна“ половина, преку интервенирање во галерискиот простор. Целта е да се истражи можноста да се промени дефиницијата на еден простор, акцентирајќи ја вклученоста на публиката во неговото редефинирање.

Top