Инфо

Година

2019

Дата/Време

Четврток 09.05 12:00

Место

плато МКЦ

Земји учесници

МК | МК | MK | MK |

Учесници

Марија Башевска

Марија Башевска

(Реактор - Истражување во акција)


Венко Филипче

Венко Филипче

Министер за здравство на РСМ


Елизабета Божиноска

Елизабета Божиноска

Програмска директрка на ХЕРА


Љатифа Шиковска

Љатифа Шиковска


Ар тисти

Синопсис

Гинекологија и акушерство: сервиси, достапност и третман

Поседувањето достоинствен третман во доменот на репродуктивното здравје и ефективното информирање за здравствените сервиси се загарантирани човекови права. Некоректниот однос, физичкото и психолошкото вознемирување, игнорирањето на болката, лишувањето од избор при бременоста и раѓањето се сериозни секојдневни прекршоци на женските права кои мора да се адресираат јавно. Во процесот на снабдување услуги поврзани со репродуктивното здравје се појавуваат институционални, финансиски и субјективни бариери за кои е нужно системско решение. Токму затоа, на овој панел ќе ги отвориме овие теми за да зборуваме за здравствените услуги од доменот на репродуктивното здравје и нивната достапност за сите жени, особено за оние од социјално ранливите групи.

 

Со Министерот за здравство Венко Филипчe, претседателката на Комитетот за безбедно мајчинство Д-р Ана Данева Маркова од Гинеколошко-акушерската клиника, здравствената медиаторка Љатифа Шиковска и Елизабета Божиноска која е програмска директорка на ХЕРА – Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување ќе разговараме за односите на гинеколошките и акушерските установи кон жените во нашата земја. И, конечно, ќе ги истакнеме проблемите со кои жените се соочуваат во доменот на репродуктивното здравје за кои ретко се говори, за да добиеме квалитетни, ефективни и пријателски услуги во иднина.

Top