Инфо

Година

2018

Дата/Време

Недела 06.05 15:00

Место

плато пред МКЦ

Земји учесници

MK | Македонија |

Учесници

Кристина Леловац

Кристина Леловац


Кире Василев

Кире Василев

Кире Василев e долгогодишен активист за работнички и социјални права. Mагистрирал на Школата за ориентални и африкански студии при Универзитетот...

Повеќе

Ар тисти

Синопсис

Неделниот ручек како репродуктивен труд

Со почетокот на неолибералната глобализација, во земјите во развој започнува процес на феминизација на трудот, во кој дел од жените кои претходно го обавувале репродуктивниот труд во домаќинството сега масовно се вклучуваат во процесот на производство, пред сè во трудовоинтензивните гранки. Така жените се повторно експлоатирани преку екстракција на вишокот на вредност кој го создаваат. Оваа изложба има за цел да го потврди аргументот на некои феминистики дека непродуктивниот труд е подеднакво важен како и продуктивниот труд, кој во капиталистичките социјални односи може да се комодификува и монетизира. На публиката ќе и биде послужен комплетен неделен ручек - предјадење, главно јадење и десерт, презентиран не само како уметничко дело, туку и како производ на нечиj труд кој има сопствена вредност. Кире Василев e долгогодишен активист за работнички и социјални права. Mагистрирал на Школата за ориентални и африкански студии при Универзитетот на Лондон. Својата специјализација ја стекнал на Програмата за труд, социјални движења и развој.

 

Концепт: Кире Василев и Кристина Леловац 

Top