Инфо

Година

2016

Дата/Време

Сабота 12.03 15:00

Место

Фоаје на кино Фросина на кат

Земји учесници

MK |

Учесници

Елизабета Баковска

Елизабета Баковска


Ар тисти

Синопсис

АНТИ-ПРЕДАВАЊЕ | Женското писмо (не) постои

АНТИ-ПРЕДАВАЊЕ
Женското писмо (не) постои

Поимот женско писмо и денес останува комплексен термин кој тешко може да се смести во една универзална дефиниција. За едни, женско писмо е текст кој така се нарекува самиот по себе, поради низа свои карактеристики, т.е. écriture féminine. За други, пак, женското писмо е едноставно текст напишан од жена-автор, писателка, познат под името women’s writing. Феминистичките гледишта за женското писмо неизбежно започнуваат со Сопствена соба на Вирџинија Вулф, а продолжуваат со француската феминистичка теорија (особено со Елен Сиксу и Јулија Кристева), англоамериканскиот гинокритички пристап (Елејн Шоволтер) и со поновите размисли на Торил Мои.

Top