Инфо

Година

2013

Дата/Време

Петок 08.03 13:00

Место

Галерија на МКЦ

Земји учесници

MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK | MK |

Учесници

Ана Јакимска

Ана Јакимска


Камка Тоциновски

Камка Тоциновски


Ѓорче Ставревски

Ѓорче Ставревски


Наташа Гелева NeuErotik

Наташа Гелева NeuErotik


Самир Љума

Самир Љума


Катја Штркова

Катја Штркова


Димитар Апостолов

Димитар Апостолов


Менче Петреска

Менче Петреска


Филип Пајдаков

Филип Пајдаков


Иван Илиев

Иван Илиев


Ар тисти

Синопсис

Изложба на фотографии

8ми март во интимниот фокус на Камка Тоциновски, Ѓорче Ставревски, Ана Јакимска, Иван Илиев, Наташа Гелева NeuErotik, Самир Љума, Катја Штркова, Димитар Апостолов, Менче Петреска и Филип Пајдаков.

Top