Инфо

Година

2013

Дата/Време

Петок 08.03 16:00

Место

Фоаје на кино Фросина на кат

Земји учесници

MK |

Учесници

Никулец Креатива

Никулец Креатива

Центар за едукација и креативност на деца и млади  


Ар тисти

Синопсис

Никулец Креатива | ДЕТСКО КАТЧЕ

Многу деца. Еден куп дрвени боички и гооолема илустрација на Jacinta Bunnell - креаторката на првите gender sensitive боенки за деца. Дојдете заедно со децата да ги обоиме стереотипите со боите на виножитото.

Центарот за едукација и креативност за деца „Никулец Креатива“ работи на развивање на креативноста кај децата од школска возраст преку практични вежби, стратешко размислување и интеракција. Ќе им помогнеме на децата да ги препознаат и изразат индивидуалните способности, интереси и таленти, и да создадат заеднички интереси и чувство на припадност преку тимска, креативна работа и учење.

Top