Инфо

Година

2014

Дата/Време

Петок 07.03 22:00

Место

Фоаје на кино Фросина

Земји учесници

MK |

Учесници

Теодора Поповска

Теодора Поповска


Валентина Миновска

Валентина Миновска


Ар тисти

Синопсис

ДиЏеј Сет | Дамите Бираат

DJ СЕТ: ДАМИТЕ БИРААТ ТЕОДОРА ПОПОВСКА и ВАЛЕНТИНА МИНОВСКА

22.00 фоаје на кино Фросина


Игранка е совршен крај за првата вечер на ПРВО ПА ЖЕНСКО, а Теа и Вале секогаш знаеле да ги изберат вистинските ритмови. Останува уште само вие да изберете со кого ќе шизите до доцна во ноќта. Останете до крај!

Top