Инфо

Година

2014

Дата/Време

Сабота 08.03 13:00

Место

Галерија на МКЦ

Земји учесници

PRT |

Учесници

Wasted Rita

Wasted Rita


Ар тисти

Синопсис

Работилница за изработка на фанзини | MAKING ZINES IS EASY AS FUCK

РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА ФАНЗИНИ: MAKING ZINES IS EASY AS FUCK


Фанзин е Do It Yourself списание составено од текстови и слики посветени на сé она што го сака младата и урбана публика (фановите, па оттаму фан-зин). Фанзинот претставува облик на изразување најблизок до панк субкултурата, но поеднакво присутен во сите субкултури. Работилницата што ќе ја води Wasted Rita е структурирана како серија од прашања и одговори за историјата на културата на создавање фанзини и за нивната важност како алатка за промоција и застапување на женските права. Примери, практични упатства и креирање Направи-Сам-фанзин.

Top