Скопје, лично со Ивана Драгшиќ и Елизабета Пољоска

Повозете се со нас додека разговараме со Ивана Драгшиќ и Елизабета Пољоска.