Џулиа Паладини

Џулиа Паладини
критичка теоретичарка

Џулиа Паладини е истражувачка и критичка теоретичарка која моментално работи како виша предавачка по предметите Драма, театар и перформанс на Универзитет во Роемптон. Во фокусот на нејзината истражувачка дејност се еротското на уметничката продукција и нејзините политики, општествената и културолошката историја од марксистичка и феминистичка перспектива. Нејзините најнови дела ја истражуваат општествената репродукција, политичката имагинација и идејата за милитантно изобилство. Џулиа има работено како теоретичарка и драматург на бројни критички и уметнички проекти во Европа и Латинска Америка. 

Top