Организација

ВИЗИЈА

Тиииит! Инк верува во родово еднакво општество во кое феминистичките вредности се придобивка, а жените и маргинализираните заедници го креираат општествениот, политичкиот и културниот живот.

 

МИСИЈА

Тиииит! Инк се спротивставува на патријархалните вредности, примарно делувајќи во културата кон создавање и активно одржување на отворен простор за изразување и делување на жените и маргинализираните заедници како носители на критичко промислување на општествениот контекст.

Top