Скопје, лично со Небојша Вилиќ и Звездан Георгиевски

Повозете се со нас додека разговараме со Небојша Вилиќ и Звездан Георгиевски.