Портфолио на визуелна програма на ПРВО ПА ЖЕНСКО

Во изминатите 10 години од постоењето на фестивалот за феминистичка култура и акција ПРВО ПА ЖЕНСКО, визуелната програма е дел од секоа фестивалско издание. На следниот линк се наоѓа фестивалското портфолио на визуелната програма почнувајќи од 2013 до 2022 година.