Фемоар

На денешен ден е родена Рајна Алексова!

ШКОЛСКИ ПРИКАЗНИ

Истражување за состојбата со менструалната правда во Република Северна Македонија

Првото проширување на играта со карти Fierce Women - WoW Cards пристигна во Скопје!

Абортусот е неопходна здравствена услуга за жените и за време на пандемиска криза

Ничии прагови конкретно

Femoir

Продукција

Скопје, лично со Небојша Вилиќ и Звездан Георгиевски декември 2014

СКОПЈЕ, лично со Оливер Митковски и Љупа Ангелов декември 2014

Скопје, лично со Ивана Драгшиќ и Елизабета Пољоска декември 2014

СКОПЈЕ, Лично - Трејлер | EN декември 2014

СКОПЈЕ, Лично - Трејлер | MK декември 2014

Проекти

Крај за менструална сиромаштија јуни 2020

Жени за Жени (WoW) ноември 2019

Матка - Платформа за слободен пристап до легален абортус февруари 2014

Страв од феминизам? јули 2015

Top