Како еден вирус нè потсети дека сме општествени битија

Како еден вирус нè потсети дека сме општествени битија

Адриана Захаријевиќ   Во брзата смена на мислењата за тоа што точно...
Women on Women (WoW)
Зошто лекарите не им веруваат на жените? Зашто не нè познаваат доволно.
IN-YOUR-FACE КОНЦЕПТУАЛНА УМЕТНОСТ | Кон отворањето на првата самостојна изложба „Ова објективизирано тело“ на Марија Ангеловска
Прво па Женско 7 -  Ова тело кое не е едно
Oва мое тело не е едно и се менува: Интервју со Верица Недеска
Mavi Phoenix на ПРВО ПА ЖЕНСКО #7
Top