Како еден вирус нè потсети дека сме општествени битија

Како еден вирус нè потсети дека сме општествени битија

Адриана Захаријевиќ   Во брзата смена на мислењата за тоа што точно...
ПичПрич 8 март 2019 (видео)
ПОЧНУВАМЕ СО ОДБРОЈУВАЊЕ!
Каде за 8ми март?
ПИЧ ПРИЧ на 8ми март во кино Милениум!
Зошто ФЕМОАР?
ПЕТГОДИШНА НЕПРАВДА ПРЕД ИСПРАВАЊЕ: УСВОЈУВАЊЕ НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА АБОРТУС ВЕДНАШ И ЕДНОГЛАСНО!
Top