Кумјана Новакова

Кумјана Новакова
Македонија
Film Program Selector

Кумјана Новакова работи во областа
на креативниот документарен филм и ау-
диовизуелни уметности од 2006 година.
Развива проекти кои ја обединуваат
филмската и современа уметност, главно
истражувајќи ја интеракцијата меѓу
идентитетите, спомените и колективното
јас. Таа е ко-основач на Филмскиот фес-
тивал Право Људски во Сараево, Босна и
Херцеговина.

Top