NEpraktične žeNE

NEpraktične žeNE
РС
уметник
веб страница

Занаетчиското здружение „NEpraktič-ne žeNE“ ги здружува женските, машките и останатите верзии на везени НОВИ КУВАРИЦИ. Именувано е во 2016, а настанало уште во 2000 година. Членки, членови и останати: Ленка Зеленовиќ, Бригита Меѓо, Сања Стаменковиќ, Пава Мартиновиќ, Весна Ненадов, шкарт, Владан Николиќ и многу други жени и мажи...

Top