Јелена Вишњиќ

Јелена Вишњиќ
учесничка на панел

Д-р Јелена Вишњиќ, родови студии (Универзитет во Нови Сад). Таа е извршна директорка и ко-основачка на феминистичкиот културен центар БеФем, предавачка и соработничка на Центарот за женски студии во Белград и активистка на феминистичкото движење. Живее и работи во Белград. Истражувачки интереси: родови студии, медиумски студии, културни студии и антропологија на популарната култура. Јелена објавила бројни статии, како и публикациите "Солидарност и феминистичка политика", "Политиката за претставување на ЛГБТИ популацијата во српските медиуми" и "Феминистички одговори и иницијативи во современата Србија" (со Катарина Лончаревиќ).

Top