Една може

Една може
MK
Учесничка
веб страница

Една може! започна во 2014 година како женско движење за трансформација на стереотипните видувања во однос на еднородителските семејства и самохраните родители во Македонија. Движењето броеше 2 000 членки од целата земја. Две години после активистичките заложби, во 2016 се оформи граѓанска организација за антидискриминација преку унапредување на правата и можностите на жените самохрани мајки.

Top