Ивана Драгшиќ

 Ивана Драгшиќ
МК
уметник

Ивана Драгшиќ, социолог и граѓанска работничка, која делува во областа на урбаното заедничко (commons) и градското управување. Со колегите од Плоштад Слобода работат на медиумски проекти, истражувања и развој на политики и пишуваат за градското планирање и јавниот простор, урбаното зеленило, учеството на граѓаните, управувањето со ресурси, како и на други теми вткаени во политиките како што се: феминизам, екологија, култура и институции. Драгшиќ е уметница - аматер и изведувачка и пушта музика на радио и во клубови како ДиЏејка.

Top