Фрлачи на Сенки

Фрлачи на Сенки
CRO
Учесник

Фрлачи на сенки/ Bacači sjenki/Shadow Casters е непрофитна меѓународна, уметничка и продукциска платформа која е посветена на интердисциплинарна соработки во полето на уметности, особено во доменот на нивно имплементирање во урбаните средини.
Седиштето на платформата е во Загреб.

Top