Илина Јакимовска

Илина Јакимовска
МК
Учесник

 

Д-р Илина Јакимовска е редовна професорка на Институтот за етнологија и антропологија при Природно-математичкиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Докторирала на тема „Телото во народната култура: нормирање, воспитување, надзор и казнување“. Се занимавала, меѓу другото, со женскиот општествен ангажман од руралниот 19 век до современите политички протести, со атипичните сексуални однесувања во македонското народно творештво, како и со употребата на фолклорот во современата политичка реторика и популарниот дискурс во Македонија. Уредничка е на рубриката за култура Букбокс на порталот off.net, а работела и како етнолошки консултант во филмовите на Милчо Манчевски. Авторка е и на две збирки поезија и кратки раскази: Сонце во тегла и Најважната игра.

 

Top