Лана Здравковиќ

Лана Здравковиќ
СЛО
Перформерка

Лана Здравковиќ е перформерка од тандемот Kitch од Словенија, кој го истражува субверзивниот, политички и еманципаторски потенцијал на феноменот на кичот. Членува во веќе споменатиот колектив Tatovi padob кој работи во полето на бурлеската, кабарето и циркусот и како перформерка вклучена е во платформата на современите перформативни уметности Via Negativa Lab. Истовремено истражува во Мировниот институт во Љубљана, пишува, објавува и политички е активна во своето опкружување.t.

Top