Марика Смит

Марика Смит
Шведска
Предавачка
веб страница

Марика Смит е секс инспираторка, советувачка, предавачка, фриленс писателка од Стокхолм и специјалистка во полето на сексот и љубовните врски. Концептот за кој зборува во својата работа го нарекува Секспирација, бидејќи главната идеја е да се искористат позитивните аспекти од сексот за да се инспирираат луѓето да учат и да се развиваат така што ќе се чувствуваат подобро во врска со својата интимност и вљубеност. Марика дипломирала етнологија на Универзитетот во Стокхолм, специјализирајќи со применувањето на неколку културни перспективи на сексуалноста, како BDSM, културното наследство и консумацијата. 

Top