Налиса Грин

Налиса Грин
Грција
Artist
веб страница

Налиса Грин е пеачка, текстописка и феминистка од Атина, Грција, која паралелно компонира театарска музика и се занимава со перформанс. Има издадено три албуми, а последниот „Bloom“ е всушност првиот испеан на нејзиниот мајчин јазик. Потребата да се изрази и да пее во грчки стих овде го има зајакнато нејзиниот музички идентитет и стил, во чија длабочина се имаат овенчано сонувачките мелодии и бајковидните вокали. Мотивот на цутот на цвеќињата во албумот е проследен со личните приказни на пеачката низ кои таа ја негува сопствената женска творечка енергија.

Top