Јасна Јасна Жмак

Јасна Јасна Жмак
CRO
писателка

Јасна Јасна Жмак е писателка и freelance драматург. Живее во Загреб, Хрватска и работи во полето на изведувачките уметности, танцот, книжевноста и филмот. Асистентка е на отсекот за драматургија на Академијата за драмски уметности во Загреб, каде што и самата дипломирала. Докторирала на Факултетот за општествени и хуманистички науки на Универзитетот во Загреб. Нејзиното поле на истражување вклучува различни нијанси на драматургија на изведувачките уметности, рефлексии на феминистички перспективи и прашања за квир можности. Има објавено неколку книги, од кои последна е „Оние работи - есеи за женската сексуалност“ (One stvari. Eseji o ženskoj seksualnosti, Fraktura, 2020)

Top