PERIOD Skopje

PERIOD Skopje
МК
соработнички

PERIOD Skopje како поглавје на Period. The Menstrual Movement е младински предводена непрофитна организација. PERIOD Skopje се бори за ставање крај на менструалната сиромаштија и стигма. Нивната работа се заснова на сервиси (бесплатни, достапни и безбедни менструални продукти), едукација (ширење на точни информации и рушење на митови) и застапување (преку системски промени до менструална еднаквост).

Top