Ивана Ивковиќ

Ивана Ивковиќ
кураторка

Ивана Ивковиќ (1979) е кураторката на изложбата Без Простор. Континуирано изложува од 2006, интернационално, самостојно и групно, низ повеќе галерии, самостојни уметнички простори, културни институции и музеи. Нејзините дела се примарно рачно изработени цртежи кои ги црта на деликатен и интуитивен начин, надминувајќи ги стегите на традиционалниот, објективен пристап кон оваа уметничка дисциплина. Идентитетот и родовото искуство се постојано присутни во делата на Ивана.

Top