PrivatePrint

PrivatePrint
МК
издавачка куќа
веб страница

PrivatePrint е издавачка куќа за уметнички книги од Скопје, С. Македонија. Почнувајќи од 2016 година, работата на PrivatePrint е посветена на уредување, создавање и поддршка на уметнички книги, уметнички и кураторски истражувачки проекти, уметнички текстови и сродни публикации. Врз основа на премисата дека уметноста и издаваштвото се совршениот спој кога станува збор за демократизацијата на културата, мисијата на PrivatePrint е да ги прошири идеите на уметноста и да овозможи нивна поголема достапност.

Top