Станимир Панајотов

Станимир Панајотов
модератор

Станимир Панајотов е доктор на компаративни родови студии од Централноевропскиот универзитет - Будимпешта, Унгарија. Моментално е постдокторски истражувач на Центарот за напредни науки - Софија, Бугарија и работи како вонреден асистент на Институтот за општестевени и хуманистички науки - Скопје, Македонија  и Ал-Кудс Бард во Палестина.

Top