Доплгенгер

Доплгенгер
Србија
продуценти

Доплгенгер (Doplgenger) е уметничко дуо од Белград составено од Исидора Илиќ и Бошко Простран. Доплгенгер работат како филмски/видео уметници, истражувачи, писатели и куратори. Во своето творештво се занимаваат со  врската помеѓу уметноста и политиката, преку истражување на шемите на подвижните слики и како тие се перцепцираат. Се потпираат на традицијата на експерименталната филмографија и видеографија и преку одредени постапки на  овие традиции интервенираат на постоечките медиуми или креираат пошироки филмски форми. Нивното творештво е претставувано интернационално во повеќе музеи, галерии и филмски фестивали. Имаат учествувано и на симпозиуми и дискусии, организирале едукативни проекти и работилници, одржувале предавања и курирале програми ширум светот. Ја имаат уредено публикацијата Аматери за филм (Amateurs for Film) и имаат работено како куратори на фестивалот на Алтернативен филм и видео.

Top