Андријана Папиќ Манчева

Андријана Папиќ Манчева
MK
екологистка

Андријана Папиќ Манчева е дипломирана преведувачка, адвокатка за сексуално и репродуктивно здравје во Х.Е.Р.А. и мајка на две деца. Веќе 10 години е дел од тимот на МакеДокс - фестивалот на креативен документарен филм и е максимално навлечена на живот со нула отпад од 2018 кога го преведе на македонски бестселерот Дом со нула отпад . Андријана константно ги преиспитува потрошувачките навики на својата фамилија притоа учејќи сè повеќе и повеќе за влијанието на конзумеризмот врз средината и здравјето на маргинализираните групи и граѓани. Сега е веќе свесна дека нема да ја сочуваме планетата доколку само неколкумина од нас направат една тегла ѓубре годишно.

Top