Урсула Биман

Урсула Биман
Швајцарија
продуцентка
веб страница

Урсула Биман (Цирих, Швајцарија) снима видео-наративи за политките за средината, климата и домородните заедници. Урсула работи на терен во оддалечени локации и каде собира материјали за нејзините повеќеслојни видео есеи и просторни инсталации. Нејзините видеа претставуваат комплексни преплети на просторни пејзажи со документарни снимки, научно-фантастична поезија и научни податоци, низ кои ги раскажува променливите реалности на планетата. Биман твори низ проширена призма на уметноста која вклучува соработки на проекти, истражувања и кураторски творби. Веќе подолго време се интересира за постколонијалната етнографија, како и други научни гранки кои проучуваат означување, како ботаниката и океанографијата. Од 2018, во соработка со Инга народот, работат на отворање на Домороден Универзитет во јужна Колумбија, каде различните епистемски системи ќе бидат вклучени во дискусиите.
Биман има добиено повеќе награди помеѓу кои наградата за уметност - Prix Meret Oppenheim (2009), награда за Почесен доктор на науки од Шведскиот универзитет Умеа (2008), the Prix Thun for Art and Ethics (2018), International Art and Media Award, ZKM (2002), и the Prix Palmarès Biennale of the Moving Image, Женева (1999).

Top