Артопиа

Артопиа
театарска трупа
веб страница

Од основањето во 2016 година, Артопиа - трупа од Скопје која работи во полето на општествено ангажираниот театар и перформанс, се конфронтира со локалната независна театарска сцена со своите продукции, главно базирани на истражувачки процеси и секогаш во динамика со локалниот политички контекст - Да ми го поздравиш и да ми го бациш, Експеримент, Ужегнатост, Кожурец и меѓународните копродукции The Shee(i)t (Д Шиит) и Поетика на срамот.

Top