Валериа Грациано

Валериа Грациано
теоретичарка на култура

Валериа Грациано е теоретичарка на култура и практичарка, која моментално работи како истражувачка во Центарот за постдигитални култури на Универзитетот во Ковентри, Велика Британија. Нејзната истражувачка работа се фокусира на техниките, технологиите и средствата кои поттикнуват одбивање да се работи, на креативната редистрибуција на општествената репродукција и на политизацијата на задоволството. Валериа била дел од повеќе иницијативи за институционални промени во културниот сектор и во општествените движења. Таа е една  од иницијаторите на Пиратска грижа (Pirate Care) - транссоцијален проект фокусиран на колективно учење и одговор со непослушност кон актуелната криза на грижата.

Top